2013-05-08

biciklo[4.4.0]dekano

eble al vi strangas la titolo de ĉi tiu noto?  nu, ankaŭ al mi ĝi strangis, kiam mi ekvidis ĝin en listo de piv-aj vortoj.

momente ŝvebis antaŭ miaj okuloj – kaj eble same ŝvebas antaŭ viaj okuloj – bildo de dekano de la urba universitato preterbiciklanta sur la vojo.  tiu dekano estas aparatoŝatanto, kiu ne veturas per ajna biciklo, sed havas la lastan modelon de prestiĝa marko, tiom prestiĝa, ke ĝi numeras siajn modelojn per pluraj numeroj, kaj ĉi tiu eminenta maŝino estas la biciklo-4.4.0.  la tuton mi volonte bildigus en nederlanda ĉirkaŭaĵo, kie urboj, universitatoj kaj bicikloj abundas.

sed la difino ne tre rilatas al tiu bildo.  ĝi tekstas „C10H18, iomete mentodora likvo, uzata kiel industria solvanto por vaksoj, lakoj; produkto de la hidrogenado de naftaleno“.  mi, sensciulo pri ĥemio, supozas, ke „bi-cikl“o ĉi tie rilatas al du ĥemiaj „cikloj“, kaj mi vidas, ke „dek-an“o dependas de ĥemia prefikso „dek“, ĉar ĝuste sub tiu prefikso estas registrita la plena formo.

kiel okazis, ke mi trafis tiun vortoformon?  nu, mi nuntempe prilaboras vortolistojn el ‚plena vortaro de esperanto‛ kaj el pluraj eldonoj de piv por iu komparilo.  pri ĉio ĉi temos venonta noto, kiam la afero maturos.

dume mi ankoraŭ menciu, ke piv informas pri alia formo por „biciklo[4.4.0]dekano“, nome „dekalino“.  do se vi foje vidos la preterbiciklantan dekanon, ne cerbumu, kiel vi diable elparolos la rektajn krampojn, al kunhomoj diru simple: „dekalino!“.

Aucun commentaire: